Misiunea şi Viziunea Şcolii „Spiru Haret” Bacău

Misiune

Școala noastră are porțile deschise tuturor celor care vor să cunoască, să învețe, să  înțeleagă, să se formeze  și  să se împlinească, oferind șanse egale, prin servicii educaționale de calitate.

 

Viziune

EXIGENȚĂ+ CALITATE= PERFORMANȚĂ

În viziunea școlii noastre, procesul instructiv – educativ trebuie să satisfacă cerințele  învățământului modern, să ofere clienților noștri servicii educaționale de calitate care să atingă indicatorii și standardele de referință impuse de  normele calității. Ne propunem ca,  prin calitatea serviciilor,  să satisfacem încrederea publică și să ne afirmăm ca un bun public, să contribuim la  dezvoltarea  personală a clienților noștri prin formarea capacităților cognitive și prin însușirea de către aceștia a  valorilor civice, morale și estetice.

Concepem școala ca pe o instituție capabilă să aplice principiile și direcțiile reformei, să se integreze în normele europene și naționale, ca o școală  deschisă către  comunitatea care sustine  dezvoltarea, ca o instituție care  valorizează diversitatea și diferențele clienților noștri, ca o școală incluzivă în care să se facă educație incluzivă, facilitând accesul  și participarea la procesul, atât de complex, instructiv- educativ  în care sunt cuprinși toți factorii educaționali și toți factorii interesați.

 

 

 
%d blogeri au apreciat asta: