Programul saptamanii „Sa stii mai multe, sa fii mai bun”

4 04 2014

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR PENTRU SĂPTĂMÂNA “ŞCOALA ALTFEL”

scoala altfel

ÎN ATENŢIA ELEVILOR CARE AU SUSŢINUT EXAMEN DE EVALUARE NAŢIONALĂ- SESIUNEA IUNIE 2013

10 07 2013

               În conformitate cu adresa MEN  nr. 52704/9.VI.2013 şi a prevederii operaţionale  a ISJ Bacău,  elevii a caror lucrari au fost evaluate in scoala noastra, pot vizualiza lucrările scrise la probele susţinute la Evaluarea Naţională, astfel:

Nr. crt.

Activitatea

Perioada

Ora

Locul desfăşurării

Responsabil

1.

Depunerea cererilor de către părinţi sau reprezentanţii legali ai elevului

11-12 iulie

12- 15

Secretariat

Luminiţa Vasiloaie

2.

Vizualizarea lucrărilor de către elevi şi părinţi sau reprezentanţii legali

15 iulie

10 – 15

Corp “A” parter, Sala 1

Eustina Gianina Damaschin

Elevii scolii noastre vor merge sa-si vizualizeze lucrarile la Liceul Sportiv Bacau, acolo unde au fost evaluate lucrarile lor.

Afişat astăzi, 10.VI.2013, ora 13,00.

Directoare,

Livia Liliana Sibişteanu

INFORMAŢII PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE ANUL ŞCOLAR 2013-2014

28 03 2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “SPIRU HARET”
BACĂU,STR. V. ALECSANDRI, NR. 14
Telefon / Fax: 0234510441
E-mail : haretiana2013@yahoo.ro
Website: https://scoalaspiruharetbacau.wordpress.com
Nr. 588/28.III.2013

INFORMAŢII
PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE
ANUL ŞCOLAR 2013-2014

I. NR. CLASE APROBATE = 2;
II. PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE:
2- 22 APRILIE 2013 (LUNI-VINERI) – ÎNTRE ORELE: 8,00 – 18,00
III. CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE:
1. Au urmat cursurile grădiniţei şcolii;
2. Părinţii/bunicii cu serviciul în şcoală;
3. Bunicii cu domiciliul în circumscripţia şcolară;
4. Apropierea de şcoală a locului de muncă a părinţilor/bunicilor;
IV. DOCUMENTE DOVEDITOARE PENTRU CRITERIILE DE DEPARTAJARE:
1. Copie buletin/carte identitate cu domiciliul bunicilor ;
2. Adeverinţă care să dovedească locul de muncă al părinţilor/bunicilor cu apropierea de unitatea şcolară.
V. CENTRUL DE EVALUARE – Şcoala Gimnazială “Spiru Haret” Bacău
ŞCOLI ARONDATE:

– Şcoala Gimnazială “Alexandru cel Bun” Bacău;
– Şcoala Gimnazială “Constantin Platon” Bacău.
EVALUATORI:
– Ramona Cioarec
– Narcisa Gora
VI. PROGRAMUL DE EVALUARE A DEZVOLTĂRII.
PSIHOSOMATICE
(a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani după 1 septembrie 2013)- ÎN PERIOADA 2-17 APRILIE 2013
– ZILNIC: 10,00- 18,00 ( cu programare la telefon: 0726 709872)
– Documente necesare:
– copie certificat naştere copil;
– adeverinţă de la medicul de familie cu precizarea că “ este apt pentru şcoală”

PREŞEDINTE COMISIE DE ÎNSCRIERE,
DIRECTOR ADJ.
CONSTANTIN CODRIN CIUCHI

Parteneri pentru succes

7 03 2013

In Scoala Gimnaziala Spiru Haret Bacau se desfasoara, incepand cu luna septembrie 2012, proiectul PARTENERI PENTRU SUCCES, menit sa reflecte importanta relatiei SCOALA – FAMILIE, pentru dezvoltarea optima a elevilor.

 

PARTENERI PENTRU SUCCES

Rezultatele elevilor care au participat la olimpiada si alte concursuri de limba si literatura romana

26 02 2013

Elevii pregatiti de d-ra profesoara Maria Tepes:

– faza pe şcoală – 28.01.2013
Clasa a V-a
1. Munteanu Bianca Stefania – 114 puncte (clasa a V-a A)
2. Bujor Ruxandra – 114 (clasa a V-a C)
3. Cretu Raluca – 110 (clasa a V-a C)
4. Ifrim Cristina – 110 (clasa a V-a A)
5. Codreanu Dan – 100 (clasa a V-a C)
6. Pricop Mara – 100 (clasa a V-a A)
7. Ghinda Lavinia – 100 (clasa a V-a C)
8. Cristea Tudor – 95 (clasa a V-a A)
9. Comanof Radu – 80 (clasa a V-a A)
10. Victor Serban – 80 (clasa a V-a A)
11. Benea Andrei – 80 (clasa a V-a A)
Clasa a VII-a C
1. Drug Adelina – 105
2. Buznea Daria – 105
3. Druica Alexandru – 102
4. Ciuche Bianca – 95
5. Pascu Georgiana – 94
6. Savin Stefana – 94
7. Tirsu Catalina – 80
8. Tofan Elena – 80
9. Rang Cezara – 80
Clasa a VIII-a B
1. Gabor Vasilica – 113
2. Petraru Sanda – 113
3. Goldan Roberta – 95
4. Popa Larisa – 85
5. Birzu Gabriel – 85
6. Cojocaru Robert – 85

Rezultatele elevilor care au participat la olimpiadă – faza locală – 9.02.2013

Clasa a V-a

1. Munteanu Bianca – 109 (clasa a V-a A)
2. Bujor Ruxandra – 101 (clasa a V-a C)
3. Ifrim Cristina – 93 (clasa a V-a A)
4. Cretu Raluca – 81 (clasa a V-a C)

Clasa a VII-a C
1. Drug Adelina – 100
2. Buznea Daria – 82
Clasa a VIII-a B
1. Gabor Vasilica – 117
2. Petraru Sanda – 103

Rezultatele elevilor care au participat la olimpiadă – faza judeţeană– 23.02.2013

Clasa a V-a

1. Bujor Ruxandra – 105 (clasa a V-a C)
2. Munteanu Bianca – 93 (clasa a V-a A)

Clasa a VII-a C
1. Drug Adelina – 94
Clasa a VIII-a B
1. Gabor Vasilica – 108
2. Petraru Sanda – 108

Rezultatele elevilor care au participat la « Cangurul lingvist »
(Anul şcolar 2012- 2013)

Clasa a V-a
1. Ifrim Cristina – 149,25 (clasa a V-a A)
2. Bujor Ruxandra – 137,5 (clasa a V-a C)
3. Pricop Mara – 132,25 (clasa a V-a A)
4. Comanof Radu – 118,75 (clasa a V-a A)
5. Ghinda Lavinia – 112,75 (clasa a V-a C)
Clasa a VII-a C
1. Buznea Daria – 164,5
2. Rang Cezara – 160,5
3. Olaru Victor – 142,5
4. Ciuche Bianca – 109,75
5. Druica Alexandru – 106,75
6. Tofan Elena – 100,75
7. Tirsu Catalina – 94,25

Elevii care au participat la activitatea închinată lui George Bacovia
“Toamna bacoviană”
(19.09.2013)
Clasa a VII-a C
1. Buznea Daria
2. Ciuche Bianca
3. Tirsu Catalina
4. Pascu Georgiana

Elevii care au participat la activitatea « Toamna în literatură », în cadrul proiectului “Cititori de azi, scriitori de mâine”
(14.11.2013)

Clasa a VII-a C
1. Buznea Daria
2. Tirsu Catalina

Elevii care au participat la activitatea susţinută cu ocazia desfăşurării Cercului profesorilor de limba şi literatura română
(14.11.2013)

Toti elevii clasei a VIII-a B, reprezentati de :
1. Birzu Gabriel
2. Ghimpu Mircea
3. Ghiurca Florin
4. Goldan Roberta
5. Popa Larisa
6. Petraru Sanda

Elevi care au lucrari publicate în revista şcolii
1. Munteanu Bianca (clasa a V-a A)
2. Ifrim Cristina (clasa a V-a A)

Elevi care au participat la activitatea « Scriitorii lunii ianuarie »

Clasa a VII-a C
1. Buznea Daria
2. Ciuche Bianca
3. Tirsu Catalina
4. Savin Stefana

REZULTATE CONCURS DE EVALUARE – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 16.02.2013

18 02 2013

evaluare romana 16 februarie 2013

Afişat astăzi 16.02.2013

Contestaţiile se pot depune Luni 18.02.2013, până la ora 12,00, la secretariatul şcolii.
ADMINISTRATOR TEST, Clemansa MĂUCĂ
Accesul parintilor in scoala- extras din Regulamentul de ordine interioara

13 02 2013

 

                                         

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU

ŞCOALA CU CLASELE I – VIII “SPIRU HARET”

BACĂU,STR. V. ALECSANDRI, NR. 14

Telefon / Fax: 0234510441

E-mail : haretiana_bc@yahoo.com

Website:  https://scoalaspiruharetbacau.wordpress.com

Nr. 2236 din 05.10.2007                                                                                                                                        APROBAT

                                                                                                  prin Decizia nr. 86 din 17.10.2007

REGULAMENTUL INTERN

(extras)

CAPITOLUL  al V-lea

IGIENA ŞI SECURITATEA

 

A)    ACCESUL ÎN CADRUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

ART.62  Accesul persoanelor şi a autovehiculelor în incinta unităţii de învăţământ se face numai prin locuri speciale destinate acestui scop, pentru a permite organizarea supravegherii acestora la intrarea şi ieşirea din şcoală. Este permis numai accesul autovehiculelor care aparţin personalului unităţii de învăţământ, a vehicolelor care aprovizionează chioşcul alimentar al şcolii şi al firmei distribuitoare a produselor programului „Lapte, corn”, cât şi ale salvării, pompierilor, poliţiei, salubrizării sau jandarmeriei precum şi ale celor care asigură intervenţia operativă pentru remedierea unor defecţiuni ale reţelelor interioare (electrice, gaz, apă, telefonie etc) sau a celor care aprovizionează unitatea cu produsele sau materialele contractate. În caz de intervenţie sau aprovizionare, în registrul de acces se vor face menţiuni referitoare la intrarea în unitate a acestor autovehicule (ora, marca, număr de înmatriculare, durata staţionării, scopul etc.) şi pentru identificarea conducătorului auto şi delegatului.

ART. 63 Accesul cadrelor didactice, al personalului administrativ şi al elevilor aparţinând unităţii de învăţământ este permis în baza legitimaţiei sau ecusonului cu fotografie.

ART.64 Accesul părinţilor este permis, conform programului de audienţe al directorilor, de relaţii cu publicul al secretariatului, de consultaţie a cadrelor didactice cu părinţii, prin intrarea/intrările principale numai pe baza verificării identităţii acestora şi  a ecusonului ce se eliberează la punctul de control (intrare), unde se află şi registrul în care se consemnează numele, prenumele, seria şi numărul actului de identitate al părinţilor care vin în unitate. Cadrele didactice vor prezenta consilierilor claselor, programul lor de consultaţie, care va fi adus la cunoştinţă părinţilor, la prima şedinţă cu părinţii, în fiecare an şcolar. De asemenea, este permisă intrarea părinţilor, în situaţii urgente.

ART.65 Accesul altor persoane, este permis numai după obţinerea aprobării conducerii unităţii de învăţământ, pe baza ecusonului care atestă calitatea de invitat/vizitator.

ART.66 Accesul organelor de control se face numai în baza delegaţie sau ordinului emis de şeful instituţiei unde sunt angajaţi aceştia.

ART.67  Ecusoanele pentru invitaţi/vizitatori se păstrează şi se eliberează la punctul de control în momentul intrării, după efectuarea procedurilor de identificare  şi înregistrare a persoanelor.

   ART.72 Este interzis  accesul în incinta unităţii a persoanelor însoţite  de câini, cu arme sau obiecte contondente, cu substanţe toxice, explozive –pirotehnice, iritante-lacrimogene sau uşor inflamabile, cu publicaţii având caracter obscen sau instigator precum şi cu stupefiante sau băuturi alcoolice. Este interzisă totodată comercializarea acestor produse în incinta sau imediata apropiere a unităţi de învăţământ.

ART.73. Personalul de pază şi cadrele didactice care efectuează serviciul pe şcoală au obligaţia să supravegheze comportarea vizitatorilor, să interzică intrarea părinţilor în şcoală, în afara situaţilor de la art. 64 şi să verifice sălile în care aceştia sunt invitaţi, pentru a nu fi lăsate sau abandonate obiecte, care prin conţinutul lor, ar putea produce evenimente deosebite.

ART.74 Conducerea unităţii, cadrele didactice au obligaţia de a întocmi şi transmite la punctul de control tabelele nominale cu persoanele invitate să participe la diferite manifestări (şedinţe cu părinţii, activităţi culturale, educative, sportive). Persoanele invitate li se va permite accesul numai după efectuarea verificării identităţii.

Director,

Livia Liliana Sibişteanu

Bursele pentru semestrul I!!!

12 02 2013

ÎN ATENŢIA ELEVILOR

SOLICITANŢI DE BURSE PENTRU ACTIVITATEA DIN SEMESTRUL I AL ANULUI ŞCOLAR 2012-2013!

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SPIRU HARET” ARE REPARTIZATE DE LA PRIMĂRIA BACĂU 36 BURSE:

        24 BURSE CIVIC – CULTURALE

      12 BURSE SPORTIVE

 

        ÎN CERERE, SPECIFICAŢI:

–         CE TIP DE BURSĂ SOLICITAŢI

–         NUMELE ŞI PRENUMELE VOSTRU

–         NUMELE ŞI PRENUMELE PĂRINŢILOR

–         ADRESA DE DOMICILIU

–         MEDIA GENERALĂ PE SEMESTRUL I

CEREREA TREBUIE SĂ FIE ÎNSOŢITĂ DE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE: ADEVERINŢĂ SEMNATĂ DE PROFESORII DIRIGINŢI PENTRU MEDIA OBŢINUTĂ ÎN SEMESTRUL I, DIPLOME SAU ADEVERINŢE CARE SĂ ATESTE REZULTATELE OBŢINUTE LA ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE / SPORTIVE LA CARE AŢI PARTICIPAT ÎN SEMESTRUL I.

 

TERMEN: 20 FEBRUARIE 2013, LA PROFESORII DIRIGINŢI.

 

HCL_50_2011

Adresa nr. 887 din 06.02.2013 – burse

Elevii gimnazisti cei mai merituosi ai Scolii Spiru Haret Bacau sunt invitati sa  depuna la diriginti  dosarele pentru obtinerea bursei de merit pana pe data de 20 februarie 2013!

Cei interesati sunt rugati sa citeasca regulamentul acordarii burselor aprobat prin Hotararea Consiliului Local 50/2011.

Plan managerial Scoala Spiru Haret Bacau

10 10 2012

plan m.2012-2013,
plan m ca 2012-2013

date consiliul de administratie semestrul al II-lea

Rezultate evaluare nationala dupa contestatii

1 07 2012

Maine,2 iulie 2012, se vor afisa rezultatele in mod oficial.
REZULTATELE OBŢINUTE LA CONTESTAŢII

REZULTATELE OBŢINUTE LA CONTESTAŢII- LIMBA ROMÂNĂ

NR.
CRT. NUMEEŞI PRENUMELE
ELEVILOR NOTA OBŢINUTĂ ÎNAINTE DE CONTESTAŢII NOTA DUPĂ CONTESTAŢII NOTA FINALĂ
1. ADAM VLAD ŞTEFAN 8,85 9,20 8,85
2. BACIU DIANA MARIA 9,45 9,60 9,45
3. GANEA COSMIN VICTOR 7,90 8,00 7,90
4. IFRIM IOAN ANDREI 7,90 7,80 7,90
5. ISOP DRAGOŞ IOAN 8,25 8,40 8,25
6. MOLDOVANU TUDOR 8,05 8,30 8,05
7. OLTEANU MARINA 7,80 8,60 8,60
8. STANCIU DIANA MIHAELA 8,05 8,60 8,60
9. URSU ANDREEA IULIA 5,40 5,90 5,90

AFIŞAT 2 IULIE 2012

DIRECTOR,
LIVIA LILIANA SIBIŞTEANU

REZULTATELE OBŢINUTE LA CONTESTAŢII- MATEMATICĂ

NR.
CRT. NUMEEŞI PRENUMELE
ELEVILOR NOTA OBŢINUTĂ ÎNAINTE DE CONTESTAŢII NOTA DUPĂ CONTESTAŢII NOTA FINALĂ
1. ADAM VLAD ŞTEFAN 8,00 9,10 9,10
2. BACIU DIANA MARIA 9,00 9,50 9,50
3. FLOAREA BOGDAN ALEXANDRU4,05 4,00 4,05
4. ISOP DRAGOŞ IOAN 9,40 10 10,00
5. MARTIN ANDREEA IULIA 5,50 5,40 5,50
6. MOLDOVANU TUDOR 8,45 9,00 9,00
7. OJOG VASILE ALEXANDRU 4,60 4,20 4,60
8. PRICOPOAEA IANA MĂLINA 7,40 7,90 7,90
9. SPULBER MIHAELA DELIA 3,60 3,50 3,60
10. STANCIU DIANA MIHAELA 6,50 7,00 7,00
11. TĂTARU RĂZVAN 7,70 7,60 7,70
12. URSU ANDREEA IULIA 3,00 3,00 3,00
AFIŞAT 2 IULIE 2012

DIRECTOR,
LIVIA LILIANA SIBIŞTEANU
CATALOG EVALUARE NATIONALA 2012 spiru haret