Ziua Armatei Române la Școala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău

26 10 2016

Sub acest generic, vineri, 21 octombrie 2016, a avut loc o acțiune de promovare a profesiei militare, dar și de cinstire a eroismului oștirii noastre care, de-a lungul timpului, și-a îngemănat faptele de arme cu soarta neamului românesc, îndeplinindu-și misiunea nobilă de a apăra unitatea și integritatea națională a statului român.

            Evenimentul s-a desfășurat pe două secțiuni: un simpozion tematic dedicat zilei de 25 Octombrie (pentru elevii claselor a VII-a și a VIII-a) și o prezentare de echipamente militare și armament ușor în curtea școlii (pentru toți elevii).
            Militarii de ieri și de azi au intrat în dialog cu elevii, s-au dezbătut rolul armatei de-a  lungul istoriei, semnificația zilei de 25 Octombrie.
            S-au prezentat sistemul de învățământ militar, criteriile de recrutare și selecție, condițiile de acces în instituțiile militare de învățământ preuniversitar și universitar.
           
PE URMELE PRIMULUI RAZBOI MONDIAL

15 10 2016

Elevii din clasele a V-a B, a VI-a B, a VII-a B , impreuna cu cei mai merituosi elevi implicati in proiectul educational  „Cu Hristos in vacanta”, au efectuat sambata, 15 octombrie 2016, o excursie de studiu interdisciplinar, impreuna cu profesorii din catedra om-societate. Scopul excursiei a fost cunoasterea jertfei pe care poporul roman a trebuit sa o deain timpul primului razboi mondial pentru apararea si intregirea patriei si comemorarea eroilor cunoscuti si necunoscuti prin pelerinaj la mausoleele  de la Focsani, Marasesti, Magura (Tg. Ocna) si la Manastirea Magura, spatiu ecclezial implicat in sustinerea, vindecare sau inmormantarea ostasilor cazuti in bataliile de pe linia Magura -Oituz.

Elevii au ramas impresionati de numarul mare de ostasi cazuti pe campul de lucru, de milostenia poporului roman ce s-a ingrijit atat de ostasii romani cat si de cei nemti, pe care i-a ingropat, respectandu-se datina stramoseasca si datoria crestineasca.

Festivitatea de deschidere a anului şcolar 2016-2017

10 09 2016

Festivitatea de deschidere a anului şcolar 2016-2017 va avea loc luni, 12 septembrie 2016, ora 9.00, pentru toate clasele.

Proiect educativ „Cu Hristos în vacanță”

8 07 2016

Începând cu ziua de luni, 4 iulie 2016, elevii Şcolii Gimnaziale „Spiru Haret” Bacău participă la activităţile proiectului „Cu Hristos în vacanţă”, desfăşurat de în parteneriat cu parohiile centrale ale oraşului („Sf. Ioan”, „Precista” şi „Sf. Apostoli „Petru şi Pavel”), de către Asociaţia Profesorilor de Religie „Sf. Paraschiva” Bacău şi Asociaţia Părinţilor pentru Ora de Religie Bacău.

Activităţile proiectului se desfăşoară sub forma unor ateliere, după următorul program: lunea, la Biserica „Sf. Ioan”, miercurea, la Biserica „Precista”, iar joia la Biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”, începând cu ora 18.00 şi durează în jur de două ore. În cadrul activităţilor, elevii învaţă să socializeze, jocuri noi, lucruri interesante şi îşi valorifică achiziţiile din perioada de învîţare a anului şcolar.

Proiectul se va încheia la 1 septembrie 2016.

 

În atenţia absolvenţilor

28 06 2016

Nr. 815 din 28.IV.2016

GRAFICUL DE EVALUARE NAŢIONALĂ ŞI A

ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LICEAL DE STAT

 PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016-2017

ÎN ATENŢIA DIRIGINŢILOR, PĂRINŢILOR ŞI ELEVILOR

 

NR.

CRT.

PERI-OADA ACTIVITATEA RESPONSABILITĂŢI
1. 11-31 MAI Şedinţe cu părinţii privind prezentarea procedurii de admitere şi a planului de şcolarizare CARMEN LUMINIȚA AZOIȚEI

EMANUEL PETRICĂ MOISE

se vor încheia procese verbale cu semnătura participanţilor

2. 2-14 MAI Înmânarea către diriginţi a tabelelor pentru înscrierea elevilor la probele de aptitudini şi completarea acestora de cei interesaţi LUMINIŢA VASILOAIE

CARMEN LUMINIȚA AZOIȚEI

EMANUEL PETRICĂ MOISE

tabelele vor fi semnate de părinţi şi diriginţi

3. 19-20 MAI Eliberarea Anexelor fişelor de înscriere pentru elevii care doresc să participe la probe de aptitudini;

Eliberarea Anexelor fişelor de înscriere pentru elevii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă

 

LUMINIŢA VASILOAIE

CONSTANTIN CODRIN CIUCHI

Semnarea fişelor de către director şi semnarea de primire a fişelor de către elev

4. 23-24 MAI Înscrierea la licee pentru probele de aptitudini şi a elevilor care participă la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă Comisiile din licee
5. 25-28     MAI Desfăşurarea probelor de aptitudini și a probelor de verificare a cunoștințelor de limba modernă, conform graficelor afişate la licee; Comisiile din licee
6. 31 MAI Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi a rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi depunerea contestaţiilor, acolo unde metodologia permite Comisiile din licee
7. 1-2 IUNIE Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare  a cunoştinţelor de limbă modernă Elevii
8. 7 IUNIE Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite Elevii
9. 22 IUNIE Transmiterea către comisia de admitere judeţeană  a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a

 

LUMINIŢA VASILOAIE
10. 24 IUNIE Afişarea, la avizierul şcolii, a tabelelor privind repartizarea pe săli a elevilor Comisia de examen
11. 27 IUNIE Susţinerea probei scrise la limba şi literatura română Comisia va repartiza elevii pe săli de clasă, conform tabelelor
12. 29 IUNIE Susţinerea probei scrise la matematică Comisia va repartiza elevii pe săli de clasă, conform tabelelor
13. 1 IULIE Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00)

Depunerea contestaţiilor ( între orele 16,00 – 20,00)

Comisia de examen
14. 2-4 IULIE Rezolvarea contestaţiilor Comisia de contestaţii
15. 5 IULIE Afişarea rezultatelor finale după contestaţii Comisia de examen
16. 7 IULIE Afişarea listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere Comisia de examen
17. 11 IULIE

 

Clasele a VIII-a A, B între orele:

900-1200 şi

     1500-1700

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţi

 

 

 

Eliberarea fişelor de înscriere pentru cadidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ, iar completarea acestora se va face la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea

 

CONSTANTIN CODRIN CIUCHI

LUMINIŢA VASILOAIE

CARMEN LUMINIȚA AZOIȚEI

EMANUEL PETRICĂ MOISE

18. 12 IULIE Verificarea, de către părinţi şi elevi, a fişelor editate de calculator, corectarea greşellilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator. Ridicarea de către elevii care nu au fost admişi, a anexelor, de la liceele unde au susţinut probe de aptitudini CONSTANTIN CODRIN CIUCHI

LUMINIŢA VASILOAIE

CARMEN LUMINIȚA AZOIȚEI

EMANUEL PETRICĂ MOISE

 

19. 18 IULIE Eliberarea adeverinţelor cu mediile la Evaluare Naţională, a Foii matricole şi a adeverinţelor medicale:

 cls. a VIII-a A şi B (orele 10,00 – 13,00).

LUMINIŢA VASILOAIE

 

20. 19 IULIE Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a  
21. 20 IULIE Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi CONSTANTIN CODRIN CIUCHI

LUMINIŢA VASILOAIE

22. 21-29 IULIE Depunerea dosarelor de înscriere la liceele la care candidaţii au fost repartizaţi. Părinţi şi elevi

DIRECTOR,                                                                                                                 Secretar,  CONSTANTIN CODRIN CIUCHI                                                                  Luminița Vasiloaie

Nr. 815 din  28.IV.2016 

GRAFICUL DE EVALUARE NAŢIONALĂ ŞI A

ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL

PROFESIONAL DE STAT CU DURATA DE 3 ANI

 PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016-2017

ÎN ATENŢIA DIRIGINŢILOR, PĂRINŢILOR ŞI ELEVILOR

NR.

CRT.

PERI-

OADA

ACTIVITATEA RESPONSABILITĂŢI
1. 13-17 IUNIE Eliberarea fisei de inscriere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, pentru candidatii care solicita aceasta. LUMINIŢA VASILOAIE

CONSTANTIN CODRIN CIUCHI

Semnarea fişelor de către director şi semnarea de primire a fişelor de către elev

2. 13-17 IUNIE si 21 IUNIE (in 21 iunie pana la ora 15) Inscrierea candidatilor la unitatile de invatamant care scolarizeaza in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, pe baza fisei de inscriere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani.  Comisiile din licee
3. 24-27 si 30  IUNIE Ridicarea de catre candidaţii respinşi la preselecţie, a fişelor de înscriere la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani de la unitatea de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie. Inscrierea candidaţilor respinşi la proba de preselecţie, pentru alte calificări la o altă unitate de învăţământ care şcolarizează învăţământ profesional cu durata de 3  la care nu s-a organizat proba de preselecţie. Elevii
4. 1 IULIE Actualizarea şi afişarea ofertei pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi afişarea informaţiilor privind organizarea probei suplimentare de admitere. Comisiile din licee
5. 5 IULIE Desfăşurarea probei suplimentare de admitere. Elevii
6. 11 IULIE Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listelor cu candidaţii admişi în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani. Comisiile din licee
7. 11-12 IULIE Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional de către candidaţii declaraţi respinşi şi de către candidaţii declaraţi admişi care doresc să renunţe la înscrierea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi au în intenţie să se înscrie la admiterea în învăţământul liceal de stat. Părinţi şi elevi
8. 11-15 IULIE Depunerea dosarelor de înscriere, la unităţile şcolare la care candudaţii au fost declaraţi admişi. Părinţi şi elevi

DIRECTOR,                                                                                                  Secretar,

CONSTANTIN CODRIN CIUCHI                                                                Luminița Vasiloaie

Barem de corectare Limba română 2016

27 06 2016

EN_limba_romana_2016_bar_02

Proiect „Cultura şi civilizaţie românească”

26 06 2016

Elevii clasei a V-a B au participat la activităţile proiectului educaţional „Cultură şi civilizaţie românească”, organizat de către Asociaţia Părinţilor pentru Ora de Religie Bacău, împreună cu Asociaţia Profesorilor de Religie „Sf. Paraschiva” Bacău  şi Centrul local de Cercetaşi „Sf. Nicolae” -N V Karpen Bacău, în data de 25 iunie 2016, prin care au învăţat de la cei mai mari ce înseamnă cinstirea eroilor. Activităţile din proiect au fost menite să ne ofere ocazia celebrării Iei româneşti, a cărei zi internaţională a fost pe 24 iunie şi a Tricolorului, întrucât pe 26 iunie celebrăm Ziua Drapelului.

Pentru a-i comemora pe eroii neamului, ne-am deplasat la Monumentul lui Emil Rebreanu de la Ghimeş-Palanca, unde părinţii Florentin Vornicelu şi Daniel Popa au săvârşit un parastas pentru toţi eroii neamului. Grupul Coral „Lira” de la Scoala Gimnazială „Al. I. Cuza” şi Scoala Gimnazială „M. Sadoveanu” Bacău au intonat cântece patriotice ce au înălţat sufletele tuturor celor prezenţi. După ce au aprins lumânări la mormântul lui Emil Rebreanu, elevii au cucerit sub drapel românesc fosta cetate Rakozy.

, aflată în apropierea monumentului.

A doua activitate a proiectului a fost vizita la Mănăstirea Diaconeşti, de unde participanţii la proiect au luat cuvânt de învăţătură despre eroi de la părintele Amfilohie Brânză, Grupul Coral Lira a colindat pe eroi cu cântece religioase, iar elevii au sintetizat cunoştinţele acumulate într-o activitate pe echipe.

La întoarcerea spre casă, participanţii la proiect au vizitat şi Casa Memorială „George Enescu” de la Tescani, unde au aflat mai multe lucruri despre cel mai mare compozitor român şi au intonat cântece pe muzica lui Enescu.