Balul toamnei

28 10 2018

„Balul toamnei”a revenit cu alai de zâmbete şi multă bucurie la Şcoala Gimnazială „Spiru Haret”, cea de-a IV-a ediţie desfăşurându-se vineri, 26 octombrie 2018. Şirul evenimentelor a fost deschis de „albinuţele” clasei pregătitoare, îndrumată de doamna Cătăina Costea, care au realizat o paradă a costumelor din materiale reciclabile. Desfăşurătorul zilei a continuat de la ora 13,30, în sala de sport a şcolii, unde, inspiraţi de culorile şi de muzica toamnei, elevii şcolii s-au întrecut în a-şi arăta talentul şi priceperea în conceperea şi prezentarea unor costume, creaţie şi interpretare artistică, sculptură în bostani.
În deschiderea evenimentului, s-au acordat premiile concursului „Clasa mea, curată – şcoala mea, acasă!” pentru luna octombrie 2018, concurs câştigat de clasa a IV-a C şi clasa a VIII-a C. Acest concurs va continua în lunile următoare şi nu poate decât să ne bucure dacă pe viitor va trebui să acordăm premii lunare cât mai multor clase.
Parada costumelor a oferit elevilor ocazia de a-şi pune în practică ideile vestimentare, de a da expresie felului în care aceştia îşi imaginează o lume guvernată de bogăţia şi fantezia toamnei. Concursul de creaţie şi interpretare a pus în valoare cele mai bune talente în diverse domenii, de la desen şi creaţie literară, la interpretare vocală, instrumentală, dans şi chiar gimnastică. Imaginaţia elevilor a fost pusă în valoare şi în concursul de cioplit bostani, aceasta fiind deopotrivă şi un prilej de destindere, în care fiecare dintre participanţi a adăugat şi elemente care să facă opera sa una amuzantă şi interesantă.
Toţi cei care au participat, dar şi mulţimea entuziastă care i-a aplaudat, aşteaptă cu emoţie şi entuziasm festivitatea de premiere care va avea loc marţi, 30 octombrie 2018. Indiferent de locul pe care îi va clasa juriul, toţi cei care au fost prezenţi sunt câştigătorii unui spectacol impresionant făcut de copii, pentru copii, din tot ce au găsit ei mai frumos printre parfumuri de fructe coapte şi pastelurile acestei minunate toamne.
Prof. C. Cutur

Călători în slujba unei aniversări centenare

24 10 2018

În perioada 19-21 octombrie 2018, un grup de 15 cadre didactice de la Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău a efectuat un parcurs comemorativ dedicat Centenarului Marii Uniri, având ca scop colectarea de informaţii şi accesarea de programe şi mijloace pentru facilitarea unei cât mai bune pregătiri a elevilor şi organizarea manifestărilor dedicate Marii Uniri la nivelul şcolii noastre.
Grupul, condus de doamna directoare adj. prof. Gabriela Veliche şi având-o ca ghid pe doamna profesoară Florentina Ambrosie, a poposit mai întâi la Palanca, unde a adus un omagiu lui Emil Rebreanu, fratele scriitorului Liviu Rebreanu. Executarea lui Emil Rebreanu ca dezertor de către armata maghiară pentru că ar fi vrut să treacă de partea armatei române în Primul Război Mondial a constituit punctul de plecare al cunoscutului roman „Pădurea spânzuraţilor”.
Vizita la Sighişoara a fost un prilej de reamintire a evenimentelor premergătoare Marii Uniri la care Sighişoara a fost martoră. În timpul revoluţiei de la 1848, în preajma cetăţii s-au dat lupte între trupele intervenţioniste ţariste şi armata revoluţionară maghiară.
În acord cu bucuria prilejuită de vizitarea Câmpiei Libertăţii de la Blaj, vremea frumoasă a îmbrăţişat cu căldură grupul de profesori şi doar o uşoară pală de vânt s-a făcut simţită, pentru a flutura, ca salut, drapelul imens din mijlocul câmpiei. Cu siguranţă toţi cei care au fost acolo vor avea multe de povestit şi, prin căldura vocii lor, vor însufleţi asemenea bucuria de a fi român din inimile elevilor pe care îi educă.
La pas prin Alba-Iulia, profesorii noştri au găsit pretutindeni mărturii ale Marii Uniri, simboluri şi dovezi ale românismului ce s-au scris aici de-a lungul timpului. Statuia lui Mihai Viteazul, impunătoare, în mijlocul cetăţii, aminteşte despre dorinţa de unire a românilor, de sute de ani, iar fiecare clădire, fiecare bust sau monument întâlnit are povestea sa, făcându-ne pe noi, românii, să ne simţim mândri, iar pe străini să ne privească cu admiraţie.
Întorcându-se cu o experienţă valoroasă şi cu o încărcătură sufletească deosebită, cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” au început deja să pregătească activităţi deosebite pe care elevii noştri le vor desfăşura la aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire.
Consilier educativ, Costel Cutur

România100 băcăuani in Marele Război și la Marea Unire

11 10 2018

Astăzi, 11.10.2018, elevii Școlii Spiru Haret Bacau, însoțiți de profesorii lor din aria curriculara om-societate, au participat la lansarea de carte “România 100; băcăuani in Marele Război și la Marea Unire”, in aula Universității “Vasile Alecsandri” Bacau. Activitatea a provocat pe participanți sa se implice emoțional in comemorarea eroilor băcăuani care au dat jertfa suprema pentru reîntregirea patriei și a neamului românesc.

Workshop Comunicare eficienta

9 10 2018

Centrul de resurse pentru adolescenți și tineri N.O.R.O.C.E.L. (Non-discriminare, Onestitate, Respect, Organizare, Corectitudine, Empatie, Libertate) este un proiect finanțat de Consiliul Județean Bacău, al Asociației ”Sprijin pentru părinți” Bacău, care își propune desfășurarea de activități de educație non – formală, învățare mediată.
Elevii clasei a VI-a C au parcurs primul modul din program, sub îndrumarea Adrianei Roșu, președintele al Asociației și al consilierului școlar, Ramona Cioarec.


Metoda Feuerestein este un instrument educațional esențial pentru copii dar și pentru adulți, având la bază concepția: inteligența este dinamică și flexibilă, orice ființă umană este capabilă să își modifice structura cognitivă și că poate fi ajutată să realizeze acest lucru prin procesul medierii. Medierea implică o tehnică clară, cu etape precise, cu instrumente de recuperare sau de dezvoltare treptată a funcțiilor cognitive și în același timp stimulează afectiv prin descoperirea de către subiect a legăturii dintre funcția cognitivă și rolul ei in viața cotidiană. Pentru a deveni independenți și autonomi, capabili să se adapteze la schimbările rapide ale societății, elevii au nevoie să își dezvolte procesul de gândire, aptitudinile emoționale și competențele sociale. Beneficiile programului de Învățare Mediată Feuerestein:
-Dezvoltarea gândirii abstracte prin organizarea eficientă a informației;
-Independență în gândire – învață cum să învețe astfel încât să nu mai fie dependenți de ajutorul extern;
-Învățare eficientă – dezvoltă un altgoritm de rezolvare a problemelor;
-Dezvoltarea abilităților cognitive: memorie, atenție, raționament;
-Optimizarea, adaptarea și dezvoltarea auto-motivării: reduce frica în fața unui lucru nou și complex, crește sentimentul de competență și stima de sine.

Ziua Mondiala a Educatiei

5 10 2018

Ziua Mondială a Educaţiei în Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” este nu doar un eveniment marcant, ci mai ales un motiv de bucurie, graţie entuziasmului cu care elevii acestei şcoli participă la toate manifestările organizate. Astfel, în timp ce micii şcolari au realizat o expoziţie de desene şi picturi, elevii de la gimnaziu au organizat dezbateri şi panouri tematice, omagiind totodată, în cadrul orelor de limbă română şi dirigenţie, chipul dascălului în literatura română.
Viziunea şcolarilor de la clasele primare asupra educaţiei, exprimată în limbaj plastic, a evidenţiat nu doar rolul şi necesitatea acesteia, ci şi o serie de probleme globale, cum ar fi folosirea raţională a resurselor planetei, asigurarea egalităţii de şanse, dreptul la educaţie. Eleva Alessia Maria Corban din clasa a IV-a C, premiată pentru cel mai frumos mesaj, a dat cuvântului „educaţie” câteva definiţii relevante:
Evoluţie, Descoperire, Unicitate, Cunoaştere, Afecţiune, Toleranţă, Informaţie, Excelenţă.
Folosind o cromatică sugestivă, eleva Diana Căpuşă, din clasa a IV-a A a surprins într-un spaţiu plastic viu colorat frumuseţea copilăriei şi câteva simboluri din universul apropiat al acesteia, primind premiul al II-lea. De o deosebită forţă sugestivă este şi compoziţia elevei Palade Ioana Ruxandra, din clasa a II-a B, ce a obţinut premiul al III-lea, pentru care şcoala este un centru de interes, asemenea unui soare ce-şi revarsă deopotrivă căldura sa asupra copiilor şi chiar a lumii întregi. Lucrările tuturor copiilor au fost de altfel deosebite, transmiţând mesaje despre educaţie şi şcoală, într-o viziune plină de bucurie şi cu o încărcătură emoţională ce s-a putut vedea în fiecare vibraţie a pensulei. Expuse la intrarea în şcoală, picturile micilor şcolari i-au întâmpinat pe părinţi şi pe toţi cei care au trecut pragul şcolii, precum un zâmbet plin de culoare şi fantezie.
Pentru elevii de la gimnaziu, realizarea unui panou cu tema „Un copil educat, un om câştigat” a fost ocazia potrivită de a lansa idei şi opinii pline de originalitate, materialele constituindu-se într-o puternică argumentaţie în favoarea poziţiei centrale pe care o ocupă educaţia în formarea şi devenirea fiecărei persoane. Avem nevoie de educaţie „pentru a ne integra în societate”, „pentru a avea o meserie”, „pentru o viaţă de calitate”, „pentru o lume mai bună”- sunt doar câteva dintre motivele pe care le-au însumat elevii, constituind în final o pledoarie fără echivoc privind importanţa şi rolul educaţiei.
Iar dacă educaţia este atât de importantă pentru progresul acestei lumi în care trăim, şcoala, prin reprezentaţii ei, profesorii, este întâi chemată să dea valoare unui demers valoros şi acest lucru a fost elogiat în orele de limba română şi dirigenţie, unde profesorii le-au vorbit elevilor despre cele mai importante figuri de dascăli din literatura română şi cea universală. Într-o lume aflată într-o continuă schimbare, aceste modele rămân nealterate, simbolizând dăruirea, harul, bunătatea şi priceperea care, în pofida tuturor greutăţilor vieţii, au dat sens vieţilor tuturor şcolarilor ce le-au trecut prin mână. Iar dacă există vreo recompensă îndeajuns pentru aceşti oameni minunaţi, atunci aceea este dragostea elevilor şi acest lucru minunat îl putem vedea şi la elevii acestei şcoli, atunci când aleargă cu o nestăvilită bucurie să-şi îmbrăţişeze profesorii pe care îi îndrăgesc. Pentru elevii şi cadrele didactice din Şcoala „Spiru Haret” acest fapt este unul firesc, graţie unei legături care s-a închegat prin implicare activă, profesionalism şi mai ales acea apropiere fără de care copiii ar uita să zâmbească; iar chipurile şcolarilor sunt în acest sens o mărturie vie.
Sărbătorirea Zilei Mondiale a Educaţiei a devenit aşadar un prilej pentru elevi de a arăta tot ceea ce au ei mai frumos şi mai bun, îmbogăţind cu simţirea şi imaginaţia lor ceea ce cuvintele par uneori a nu fi de ajuns să arate şi mai ales o imensă bucurie ce va creşte nemărginit: bucuria de a fi copil
20181005_103353

Activitate cu Centrul de resurse pentru adolescenti N.O.R.O.C.E.L.

3 10 2018

Diversificarea serviciilor sociale oferite la nivelul comunității școlare, prin desfășurarea de activități specifice unui Centrul de resurse pentru adolescenți și tineri N.O.R.O.C.E.L. (Non-discriminare, Onestitate, Respect, Organizare, Corectitudine, Empatie, Libertate) presupune întărirea modalităților de colaborare inter-instituțională în furnizarea de servicii integrate adolescenților.
Proiectul este finanțat de Consiliul Județean Bacău propune desfășurarea de activități de educație non – formală (educație pentru sănătate, învățare mediată), activități specifice unui club de lectură, activități de dezvoltare personală (jocuri tematice, concursuri, activități prin artterapie, atelier de împletituri din răchită, panuși și alte activități creație, consiliere vocațională, și voluntariat pentru un număr de 25 de adolescenti din Școala Gimnazială „Spiru Haret”.
Prevenirea și combatere discriminării este primul obiectiv vizat de proiect.. Proiectul vine în întâmpinarea acestor nevoi prin susținerea clubului de lectură, activităților de consiliere vocațională, autocunoaștere și dezvoltate personală în comunitățile în care s-au identificat astfel de nevoi.
Respectarea drepturilor și libertăților fundamentale a persoanelor din grupurile vulnerabile Susţinerea de activități de educație nonformală (jocuri tematice, stimularea prin mișcare și joc, teatru și modelaj, muzivcă și arte combinate) adresate unui numar de 25 de elevi.
Prima activitate din proiect, ”Clubul de lectură” s-a desfășurat astăzi, 02.10.2018 în prezența elevilor clasei a VI-a C și a Mădălinei Rotaru, autoarea unor cărți pentru copii.
Îndemnul la lectură, expresivitatea rostirii tectului ales, „Cum a furat Grinch Crăciunul”, i-a impresionat pe elevii noștri care au participat activ și au răspuns întrebărilor facilitatorului.

Povestile vindeca

3 10 2018

In vizita la scoala noastra, doamna Adriana Rosu, de la DGSAS Bacau, relateaza: Nepretuite momente si astãzi, la clasa a VI-a C de la Scoala „Spiru Haret”, gazdã fiindu-mi doamna profesor, consilier psihopedagog Cioarec Ramona. Nu voi putea uita vreodatã privirile celor 22 de copilasi, sinceritatea rãspunsurilor, dar mai ales lectia de curaj împãrtãsitã cu ei. Am descoperit împreunã un GRINCH care, în intentia lui de a fura Crãciunul, a dat dovadã de douã ori de curaj. O datã, atunci când a fãcut tot ce i-a stat în putintã pentru a-l fura (da, copii, ati spus bine „tupeu”), a doua oarã, atunci când, surprins de iubirea oamenilor, s-a hotãrât sã-l dea înapoi…
De neuitat confesiunea lui Daniel care a mãrturisit cã el însusi se recunoaste în Grinch. Cã… A înteles, cu ajutorul celor dragi, ce-i bine si ce-i rãu si cã nu mai este Grinch cel rãu ci, Grinch cel bun.
De neuitat (nu pot povesti!) privirea, emotia si lacrimile lui atunci când i-am spus, privindu-l un ochi: „Vreau sã-ti MULTUMESC si sã te felicit pentru curajul de a mãrturisi povestea ta si vreau sã-ti mãrturisesc si eu cã ai niste ochi incredibil de frumosi si un zâmbet incredibil de frumos. Te iubesc si te felicit!”… ❤
Vã multumesc, copii! Vã iubesc! ❤
Asociatia Sprijin pentru Pãrinti, proiect: Centru de resurse pentru adolescenti si tineri N.O.R.O.C.E.L. Sãptãmâna viitoare: Holt si Traian

Proiect 100 de copii, oameni si locuri

1 10 2018

Elevii școlii Gimnaziale „Spiru Haret” Bacău pasionați de fotografie, cultură și civilizație au fost în excursia de documentare în județul Bacău, sâmbătă, 29.09.2018, pe traseul: Bacău-Tescani-Borzești-Onești- Tg. Ocna-Bacău, dn cadrul proiectului finanțat de Consiliul Județean Bacău: „100 de copii, oameni și locuri”.
Ne-am simțit minunat, am fost răsplătiți pentru fotografiile realizate cu: mere la Tescani, nuci la Borzești, portocale, ceai și plăcinte la Tg. Ocna, mure la Măgura.
Tudor Avrămescu (a V-a B), Pomîrleanu Casian (a VI-a B),Delia Rebegea, Delia Grigoraș, Gabriel Filon, Matei Duma, Bogdan Baraboi, Cosmin Avădani (a VI-a C), Mara Mavrichi (a VII-a B), Ada Avramescu, Ilinca Chiochiu(a VII-a C) au surprins cadre minunate la Tescani și au înțeles cuvintele enesciene, „muzicianul uită necazurile, cultivă însă arta”. Unii arbori seculari fotografiați au ascultat muzica compusă de G. Enescu, dar și răsetele elevilor noștri.
La Borzești am vizitat biserica construită de Ștefan cel Mare și Muzeul de Cultură și Artă Religioasă. Cazania lui Varlaam, catapeteasma din lemn de tei au fost cele mai fotografiate exponate din muzeu.
La Tg. Ocna ne-am oprit să ne bucurăm și să ne închinăm împreună în biserica Răducanu. Am vizitat și biserica sf. Nicolae, monument inclus în patrimoniu care necesită reparații capitale și cimitirul bravilor soldați din primul război mondial, dar și parcul cu izvoare minerale, „lacul fără fund” .
În orașul Tg. Ocna elevii noștri au participat, în calitate de fotografi, la semimaratonul desfășurat în localitate.
Vineri, 5 octombrie 2018, începând cu ora 16,00, de ziua Educației, elevii școlii noastre, pasionați de fotografie sunt invitați să participe la un workshop la sediul Asociației Pasionaților de fotografie, unde vor fi îndrumați de prof. Lucian Șerban și Adrian Măcincă, președintele Asociației.
Includerea școlii noastre în acest proiect a fost posibilă datorită președintei „Asociației Sprijin pentru Părinți” Bacău, psih. Adriana Roșu care ne-a comunicat și nr. de locuri pentru acest workshop: 30.
Coordonator proiect, Ramona Cioarec