În atenţia absolvenţilor

28 06 2016

Nr. 815 din 28.IV.2016

GRAFICUL DE EVALUARE NAŢIONALĂ ŞI A

ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LICEAL DE STAT

 PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016-2017

ÎN ATENŢIA DIRIGINŢILOR, PĂRINŢILOR ŞI ELEVILOR

 

NR.

CRT.

PERI-OADA ACTIVITATEA RESPONSABILITĂŢI
1. 11-31 MAI Şedinţe cu părinţii privind prezentarea procedurii de admitere şi a planului de şcolarizare CARMEN LUMINIȚA AZOIȚEI

EMANUEL PETRICĂ MOISE

se vor încheia procese verbale cu semnătura participanţilor

2. 2-14 MAI Înmânarea către diriginţi a tabelelor pentru înscrierea elevilor la probele de aptitudini şi completarea acestora de cei interesaţi LUMINIŢA VASILOAIE

CARMEN LUMINIȚA AZOIȚEI

EMANUEL PETRICĂ MOISE

tabelele vor fi semnate de părinţi şi diriginţi

3. 19-20 MAI Eliberarea Anexelor fişelor de înscriere pentru elevii care doresc să participe la probe de aptitudini;

Eliberarea Anexelor fişelor de înscriere pentru elevii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă

 

LUMINIŢA VASILOAIE

CONSTANTIN CODRIN CIUCHI

Semnarea fişelor de către director şi semnarea de primire a fişelor de către elev

4. 23-24 MAI Înscrierea la licee pentru probele de aptitudini şi a elevilor care participă la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă Comisiile din licee
5. 25-28     MAI Desfăşurarea probelor de aptitudini și a probelor de verificare a cunoștințelor de limba modernă, conform graficelor afişate la licee; Comisiile din licee
6. 31 MAI Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi a rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi depunerea contestaţiilor, acolo unde metodologia permite Comisiile din licee
7. 1-2 IUNIE Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare  a cunoştinţelor de limbă modernă Elevii
8. 7 IUNIE Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite Elevii
9. 22 IUNIE Transmiterea către comisia de admitere judeţeană  a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a

 

LUMINIŢA VASILOAIE
10. 24 IUNIE Afişarea, la avizierul şcolii, a tabelelor privind repartizarea pe săli a elevilor Comisia de examen
11. 27 IUNIE Susţinerea probei scrise la limba şi literatura română Comisia va repartiza elevii pe săli de clasă, conform tabelelor
12. 29 IUNIE Susţinerea probei scrise la matematică Comisia va repartiza elevii pe săli de clasă, conform tabelelor
13. 1 IULIE Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00)

Depunerea contestaţiilor ( între orele 16,00 – 20,00)

Comisia de examen
14. 2-4 IULIE Rezolvarea contestaţiilor Comisia de contestaţii
15. 5 IULIE Afişarea rezultatelor finale după contestaţii Comisia de examen
16. 7 IULIE Afişarea listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere Comisia de examen
17. 11 IULIE

 

Clasele a VIII-a A, B între orele:

900-1200 şi

     1500-1700

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţi

 

 

 

Eliberarea fişelor de înscriere pentru cadidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ, iar completarea acestora se va face la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea

 

CONSTANTIN CODRIN CIUCHI

LUMINIŢA VASILOAIE

CARMEN LUMINIȚA AZOIȚEI

EMANUEL PETRICĂ MOISE

18. 12 IULIE Verificarea, de către părinţi şi elevi, a fişelor editate de calculator, corectarea greşellilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator. Ridicarea de către elevii care nu au fost admişi, a anexelor, de la liceele unde au susţinut probe de aptitudini CONSTANTIN CODRIN CIUCHI

LUMINIŢA VASILOAIE

CARMEN LUMINIȚA AZOIȚEI

EMANUEL PETRICĂ MOISE

 

19. 18 IULIE Eliberarea adeverinţelor cu mediile la Evaluare Naţională, a Foii matricole şi a adeverinţelor medicale:

 cls. a VIII-a A şi B (orele 10,00 – 13,00).

LUMINIŢA VASILOAIE

 

20. 19 IULIE Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a  
21. 20 IULIE Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi CONSTANTIN CODRIN CIUCHI

LUMINIŢA VASILOAIE

22. 21-29 IULIE Depunerea dosarelor de înscriere la liceele la care candidaţii au fost repartizaţi. Părinţi şi elevi

DIRECTOR,                                                                                                                 Secretar,  CONSTANTIN CODRIN CIUCHI                                                                  Luminița Vasiloaie

Nr. 815 din  28.IV.2016 

GRAFICUL DE EVALUARE NAŢIONALĂ ŞI A

ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL

PROFESIONAL DE STAT CU DURATA DE 3 ANI

 PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016-2017

ÎN ATENŢIA DIRIGINŢILOR, PĂRINŢILOR ŞI ELEVILOR

NR.

CRT.

PERI-

OADA

ACTIVITATEA RESPONSABILITĂŢI
1. 13-17 IUNIE Eliberarea fisei de inscriere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, pentru candidatii care solicita aceasta. LUMINIŢA VASILOAIE

CONSTANTIN CODRIN CIUCHI

Semnarea fişelor de către director şi semnarea de primire a fişelor de către elev

2. 13-17 IUNIE si 21 IUNIE (in 21 iunie pana la ora 15) Inscrierea candidatilor la unitatile de invatamant care scolarizeaza in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, pe baza fisei de inscriere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani.  Comisiile din licee
3. 24-27 si 30  IUNIE Ridicarea de catre candidaţii respinşi la preselecţie, a fişelor de înscriere la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani de la unitatea de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie. Inscrierea candidaţilor respinşi la proba de preselecţie, pentru alte calificări la o altă unitate de învăţământ care şcolarizează învăţământ profesional cu durata de 3  la care nu s-a organizat proba de preselecţie. Elevii
4. 1 IULIE Actualizarea şi afişarea ofertei pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi afişarea informaţiilor privind organizarea probei suplimentare de admitere. Comisiile din licee
5. 5 IULIE Desfăşurarea probei suplimentare de admitere. Elevii
6. 11 IULIE Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listelor cu candidaţii admişi în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani. Comisiile din licee
7. 11-12 IULIE Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional de către candidaţii declaraţi respinşi şi de către candidaţii declaraţi admişi care doresc să renunţe la înscrierea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi au în intenţie să se înscrie la admiterea în învăţământul liceal de stat. Părinţi şi elevi
8. 11-15 IULIE Depunerea dosarelor de înscriere, la unităţile şcolare la care candudaţii au fost declaraţi admişi. Părinţi şi elevi

DIRECTOR,                                                                                                  Secretar,

CONSTANTIN CODRIN CIUCHI                                                                Luminița Vasiloaie

Anunțuri

Acțiuni

informatie

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s
%d blogeri au apreciat asta: