În atenţia absolvenţilor

28 06 2016

Nr. 815 din 28.IV.2016

GRAFICUL DE EVALUARE NAŢIONALĂ ŞI A

ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LICEAL DE STAT

 PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016-2017

ÎN ATENŢIA DIRIGINŢILOR, PĂRINŢILOR ŞI ELEVILOR

 

NR.

CRT.

PERI-OADA ACTIVITATEA RESPONSABILITĂŢI
1. 11-31 MAI Şedinţe cu părinţii privind prezentarea procedurii de admitere şi a planului de şcolarizare CARMEN LUMINIȚA AZOIȚEI

EMANUEL PETRICĂ MOISE

se vor încheia procese verbale cu semnătura participanţilor

2. 2-14 MAI Înmânarea către diriginţi a tabelelor pentru înscrierea elevilor la probele de aptitudini şi completarea acestora de cei interesaţi LUMINIŢA VASILOAIE

CARMEN LUMINIȚA AZOIȚEI

EMANUEL PETRICĂ MOISE

tabelele vor fi semnate de părinţi şi diriginţi

3. 19-20 MAI Eliberarea Anexelor fişelor de înscriere pentru elevii care doresc să participe la probe de aptitudini;

Eliberarea Anexelor fişelor de înscriere pentru elevii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă

 

LUMINIŢA VASILOAIE

CONSTANTIN CODRIN CIUCHI

Semnarea fişelor de către director şi semnarea de primire a fişelor de către elev

4. 23-24 MAI Înscrierea la licee pentru probele de aptitudini şi a elevilor care participă la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă Comisiile din licee
5. 25-28     MAI Desfăşurarea probelor de aptitudini și a probelor de verificare a cunoștințelor de limba modernă, conform graficelor afişate la licee; Comisiile din licee
6. 31 MAI Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi a rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi depunerea contestaţiilor, acolo unde metodologia permite Comisiile din licee
7. 1-2 IUNIE Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare  a cunoştinţelor de limbă modernă Elevii
8. 7 IUNIE Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite Elevii
9. 22 IUNIE Transmiterea către comisia de admitere judeţeană  a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a

 

LUMINIŢA VASILOAIE
10. 24 IUNIE Afişarea, la avizierul şcolii, a tabelelor privind repartizarea pe săli a elevilor Comisia de examen
11. 27 IUNIE Susţinerea probei scrise la limba şi literatura română Comisia va repartiza elevii pe săli de clasă, conform tabelelor
12. 29 IUNIE Susţinerea probei scrise la matematică Comisia va repartiza elevii pe săli de clasă, conform tabelelor
13. 1 IULIE Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00)

Depunerea contestaţiilor ( între orele 16,00 – 20,00)

Comisia de examen
14. 2-4 IULIE Rezolvarea contestaţiilor Comisia de contestaţii
15. 5 IULIE Afişarea rezultatelor finale după contestaţii Comisia de examen
16. 7 IULIE Afişarea listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere Comisia de examen
17. 11 IULIE

 

Clasele a VIII-a A, B între orele:

900-1200 şi

     1500-1700

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţi

 

 

 

Eliberarea fişelor de înscriere pentru cadidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ, iar completarea acestora se va face la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea

 

CONSTANTIN CODRIN CIUCHI

LUMINIŢA VASILOAIE

CARMEN LUMINIȚA AZOIȚEI

EMANUEL PETRICĂ MOISE

18. 12 IULIE Verificarea, de către părinţi şi elevi, a fişelor editate de calculator, corectarea greşellilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator. Ridicarea de către elevii care nu au fost admişi, a anexelor, de la liceele unde au susţinut probe de aptitudini CONSTANTIN CODRIN CIUCHI

LUMINIŢA VASILOAIE

CARMEN LUMINIȚA AZOIȚEI

EMANUEL PETRICĂ MOISE

 

19. 18 IULIE Eliberarea adeverinţelor cu mediile la Evaluare Naţională, a Foii matricole şi a adeverinţelor medicale:

 cls. a VIII-a A şi B (orele 10,00 – 13,00).

LUMINIŢA VASILOAIE

 

20. 19 IULIE Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a  
21. 20 IULIE Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi CONSTANTIN CODRIN CIUCHI

LUMINIŢA VASILOAIE

22. 21-29 IULIE Depunerea dosarelor de înscriere la liceele la care candidaţii au fost repartizaţi. Părinţi şi elevi

DIRECTOR,                                                                                                                 Secretar,  CONSTANTIN CODRIN CIUCHI                                                                  Luminița Vasiloaie

Nr. 815 din  28.IV.2016 

GRAFICUL DE EVALUARE NAŢIONALĂ ŞI A

ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL

PROFESIONAL DE STAT CU DURATA DE 3 ANI

 PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016-2017

ÎN ATENŢIA DIRIGINŢILOR, PĂRINŢILOR ŞI ELEVILOR

NR.

CRT.

PERI-

OADA

ACTIVITATEA RESPONSABILITĂŢI
1. 13-17 IUNIE Eliberarea fisei de inscriere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, pentru candidatii care solicita aceasta. LUMINIŢA VASILOAIE

CONSTANTIN CODRIN CIUCHI

Semnarea fişelor de către director şi semnarea de primire a fişelor de către elev

2. 13-17 IUNIE si 21 IUNIE (in 21 iunie pana la ora 15) Inscrierea candidatilor la unitatile de invatamant care scolarizeaza in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, pe baza fisei de inscriere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani.  Comisiile din licee
3. 24-27 si 30  IUNIE Ridicarea de catre candidaţii respinşi la preselecţie, a fişelor de înscriere la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani de la unitatea de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie. Inscrierea candidaţilor respinşi la proba de preselecţie, pentru alte calificări la o altă unitate de învăţământ care şcolarizează învăţământ profesional cu durata de 3  la care nu s-a organizat proba de preselecţie. Elevii
4. 1 IULIE Actualizarea şi afişarea ofertei pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi afişarea informaţiilor privind organizarea probei suplimentare de admitere. Comisiile din licee
5. 5 IULIE Desfăşurarea probei suplimentare de admitere. Elevii
6. 11 IULIE Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listelor cu candidaţii admişi în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani. Comisiile din licee
7. 11-12 IULIE Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional de către candidaţii declaraţi respinşi şi de către candidaţii declaraţi admişi care doresc să renunţe la înscrierea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi au în intenţie să se înscrie la admiterea în învăţământul liceal de stat. Părinţi şi elevi
8. 11-15 IULIE Depunerea dosarelor de înscriere, la unităţile şcolare la care candudaţii au fost declaraţi admişi. Părinţi şi elevi

DIRECTOR,                                                                                                  Secretar,

CONSTANTIN CODRIN CIUCHI                                                                Luminița Vasiloaie

Barem de corectare Limba română 2016

27 06 2016

EN_limba_romana_2016_bar_02

Proiect „Cultura şi civilizaţie românească”

26 06 2016

Elevii clasei a V-a B au participat la activităţile proiectului educaţional „Cultură şi civilizaţie românească”, organizat de către Asociaţia Părinţilor pentru Ora de Religie Bacău, împreună cu Asociaţia Profesorilor de Religie „Sf. Paraschiva” Bacău  şi Centrul local de Cercetaşi „Sf. Nicolae” -N V Karpen Bacău, în data de 25 iunie 2016, prin care au învăţat de la cei mai mari ce înseamnă cinstirea eroilor. Activităţile din proiect au fost menite să ne ofere ocazia celebrării Iei româneşti, a cărei zi internaţională a fost pe 24 iunie şi a Tricolorului, întrucât pe 26 iunie celebrăm Ziua Drapelului.

Pentru a-i comemora pe eroii neamului, ne-am deplasat la Monumentul lui Emil Rebreanu de la Ghimeş-Palanca, unde părinţii Florentin Vornicelu şi Daniel Popa au săvârşit un parastas pentru toţi eroii neamului. Grupul Coral „Lira” de la Scoala Gimnazială „Al. I. Cuza” şi Scoala Gimnazială „M. Sadoveanu” Bacău au intonat cântece patriotice ce au înălţat sufletele tuturor celor prezenţi. După ce au aprins lumânări la mormântul lui Emil Rebreanu, elevii au cucerit sub drapel românesc fosta cetate Rakozy.

, aflată în apropierea monumentului.

A doua activitate a proiectului a fost vizita la Mănăstirea Diaconeşti, de unde participanţii la proiect au luat cuvânt de învăţătură despre eroi de la părintele Amfilohie Brânză, Grupul Coral Lira a colindat pe eroi cu cântece religioase, iar elevii au sintetizat cunoştinţele acumulate într-o activitate pe echipe.

La întoarcerea spre casă, participanţii la proiect au vizitat şi Casa Memorială „George Enescu” de la Tescani, unde au aflat mai multe lucruri despre cel mai mare compozitor român şi au intonat cântece pe muzica lui Enescu.

127 de ani de la trecerea la Domnul a Poetului Mihai Eminescu

14 06 2016

 

Drumul Crucii Domnului Mihai Eminescu
          Mihai_Eminescu_signature
Poetul Mihai Eminescu, Praga, 1869 Mormantul lui Mihai Eminescu in cimitirul Bellu, Bucuresti
Acțiune inedită a unui gorjean: „Drumul Crucii Domnului Mihai Eminescu”  
„Celebrarea înaintașilor este prima datorie a unei națiuni către ea însăși, este sigiliul moral al identității”, spune scriitorul Laurian Stănchescu, gorjean la origini. În memoria și pentru onorul poetului Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850-15 iunie 1889), pe care Laurian Stănchescu îl numește „Voievodul Limbii Române”, scriitorul a inițiat „Drumul Crucii”.
Astfel, pe 14 iunie la ora 12:00 se va oficia slujba de pomenire și un parastas la Biserica Sfântul „Gheorghe-Nou” din București, iar a doua zi, dimineața, 15 iunie, la ora 08:00, cu Binecuvântarea Pr. Dr. Emil Cărămizaru, participanții vor pleca pe jos de peste drum de lăcaș, (Monumentul Lupoaicei) spre mormântul Poetului de la Bellu.
Procesiunea este întregită de elevi, cadre militare, profesori, scriitori, ziariști, iubitori de cultură. „Vom purta cu noi flori, portretele și cărțile Poetului, Tricolorul, toate acestea amintind de străvechea noastră spiritualitate. Cu sprijinul Centrului Cultural al Ministerului de Interne, la mormântul Poetului participă Fanfara Jandarmeriei Române, această solemnitate fiind pentru a da onorul cuvenit Poetului. S-a implicat în eveniment și Inspectoratul Școlar al sectorului 4.
Reprezentanții Patriarhiei Române vor oficia Slujba de pomenire și parastas”, a declarat Laurian Stănchescu, scriitor și jurnalist – inițiatorul proiectului. Poetul Mihai Eminescu obişnuia să vină, uneori, în această biserică emblematică a Bucureştilor şi a României, unde a primit şi slujba de înmormântare, în ziua de 17 Iunie 1889.
Masca mortuară a lui Eminescu se află în această biserică. În Biserica Sfântul „Gheorghe-Nou” București se află și masca mortuară a poetului național Mihai Eminescu. Masca mortuară este creația sculptorului Filip Marin, la Spitalul Brâncovenesc, cu o zi înainte ca trupul neînsuflețit al poetului să fie depus în Biserica voievodală Sfântul „Gheorghe Nou” din București. Părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul bisericii voievodale de la Kilometrul Zero al României, spunea pentru presa centrală, în primăvara acestui an: „Îi mulțumim, cu recunoștință, doamnei Ruxandra și familiei sale pentru acestă donație și, în înțelegere cu dânsa, vom cere sfatul unui expert în vederea autentificării acestui obiect atât de prețios. Această mască mortuară a lui Mihai Eminescu este ţinută în biserică şi păstrată în siguranţă. Desigur, până la amenajarea unei săli muzeale a bisericii, după autentificare vom cere binecuvântarea, încercând să o expunem într-un spaţiu adecvat pentru a fi văzută de credincioşii şi vizitatorii acestui sfânt lăcaş brâncovenesc”.
Sursa text si unele imagini 
Mihai Eminescu (născut Mihail Eminovici; n. 15 ianuarie 1850, Botoșani – d. 15 iunie 1889, București) a fost un poet, prozator și jurnalist român, socotit de cititorii români și de critica literară postumă drept cea mai importantă voce poetică din literatura română.
Receptiv la romantismele europene de secol XVIII și XIX, a asimilat viziunile poetice occidentale, creația sa aparținând unui romantism literar relativ întârziat. În momentul în care Mihai Eminescu a recuperat temele tradiționale ale Romantismului european, gustul pentru trecut și pasiunea pentru istoria națională, căreia a dorit chiar să-i construiască un Pantheon de voievozi, nostalgia regresivă pentru copilărie, melancolia și cultivarea stărilor depresive, întoarcerea în natură etc., poezia europeană descoperea paradigma modernismului, prin Charles Baudelaire sau Stephane Mallarme, bunăoară.
Mihai Eminescu, 1887
Poetul avea o bună educație filosofică, opera sa poetică fiind influențată de marile sisteme filosoficeale epocii sale, de filosofia antică, de la Heraclit la Platon, de marile sisteme de gândire ale romantismului, de teoriile lui Arthur Schopenhauer, Immanuel Kant (de altfel Eminescu a lucrat o vreme la traducerea tratatului acestuia Critica rațiunii pure, la îndemnul lui Titu Maiorescu, cel care îi ceruse să-și ia doctoratul în filosofia lui Kant la Universitatea din Berlin, plan nefinalizat pînă la urmă) și de teoriile lui Hegel.
Rădăcina ideologică principală a gândirii sale economice sau politice era conservatoare;
prin articolele sale publicate mai ales în perioada în care a lucrat la Timpul a reușit să-i deranjeze pe cîțiva lideri importanți din acest mare partid care au lansat sloganul, celebru în epocă, „Ia mai opriți-l pe Eminescu ăsta!”.
Publicistica eminesciană oferă cititorilor o radiografie a vieții politice, parlamentare sau guvernamentale din acea epocă; în plus ziaristul era la nevoie și cronicar literar sau teatral, scria despre viața mondenă sau despre evenimente de mai mică importanță, fiind un veritabil cronicar al momentului.
Eminescu a fost activ în societatea politico-literară Junimea, și a lucrat ca redactor la Timpul, ziarul oficial al Partidului Conservator. A publicat primul său poem la vârsta de 16 ani, iar la 19 ani a plecat să studieze la Viena. Manuscrisele poetului Mihai Eminescu, 46 de volume, aproximativ 14.000 de file, au fost dăruite Academiei Române de Titu Maiorescu, în ședinta din 25 ianuarie 1902.
Eminescu a fost internat în 3 februarie 1889 la spitalul Mărcuța din București și apoi a fost transportat la sanatoriul Caritas. În data de 15 iunie 1889, în jurul orei 4 dimineața, poetul a murit în sanatoriul doctorului Șuțu. În 17 iunie Eminescu a fost înmormântat la umbra unui tei din cimitirul Bellu din București. A fost ales post-mortem (28 octombrie 1948) membru al Academiei Române.
Sursa text

http://www.fundatiaarsenieboca.ro/

Concursul APRB „Biserica neamului meu”, secţiunea machete şi colaje

12 06 2016

DSC04550Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău a fost gazdă pentru secţiunea de machete şi colaje cu tema „Creştinul în şcoală şi în societate” a Concursului Judeţean organizat de Asociaţia Profesorilor de religie „Sf. Paraschiva” Bacău cu tema  „Biserica neamului meu”.

Elevii participanţi au înscris în concurs lucrări ingenioase prin careşi-au arătat măieştri, îndemânarea şi cunoştinţele dobândite la ora de religie.

https://asociatiaprofesorilordereligiebacau.wordpress.com/2016/06/12/concursul-aprb-biserica-neamului-meu-sectiunea-machete-si-colaje/

Concursuri pe teme religioase pentru copii, la Scoala „Spiru Haret”

 

 

Concursuri pe teme religioase pentru copii, la Scoala „Spiru Haret” Bacau

9 06 2016

Concursuri pe teme religioase pentru copii, la Scoala „Spiru Haret”

Autor: |09/06/2016 Sectiunea Educatie0

scoala haret _DSC0247

Asociatia Profesorilor de Religie „Sf. Paraschiva” din Bacau organizeaza, in aceasta perioada, un concurs intitulat „Biserica Neamului Meu”, desfasurat pe patru sectiuni. Evenimentul a debutat cu sesiunea de eseuri gazduita de Colegiul National „V. Alecsandri”, la Colegiul National de Arte „G. Apostu” se desfasoara sectiunea de desene pentru copiii din clasele pregatitoare pâna in clasa a II-a, la Scoala Gimnaziala „Spiru Haret” este in plina derulare expozitia de machete si colaje ale copiilor de clasele V-VIII, iar la Scoala Gimnaziala nr. 10 s-a organizat sectiunea de creatii literare cu tema „Sfintii, prietenii copiilor”.

„Noi ne bucuram, ca scoala gazda, ca am avut posibilitatea sa organizam aici sectiunea de machete, pentru ca avem modele deosebite, atractive, lucrari foarte bune in care copiii au demonstrat ca au talent. Tema concursului de machete a fost «Crestinul in scoala si societate», iar copiii au realizat lucruri sugestive si chiar vreau sa remarc macheta copiilor de la Colegiul Ferdinand I in care este infatisata o adevarata comunitate umana in care biserica detine locul central, sau realizarea elevei noastre Maria Horoiu care participa in concurs cu macheta unei biserici care este replica bisericii «Sfintii Apostoli Petru si Pavel», din Parcul Cancicov.

Trebuie sa subliniem ca elevii au folosit in realizarea machetelor chiar si jucariile lor. Ne bucuram foarte tare pentru reusita acestui concurs si speram sa putem continua si in anii urmatori”, a declarat prof. Teodora Plaesu, presedinta Asociatiei Profesorilor de Religie „Sf. Paraschiva” Bacau, profesoara de religie la Scoala Gimnaziala „Spiru Haret”.

La acest concurs participa 180 de copii din Moinesti, Darmanesti, Onesti si Bacau, iar expozitiile pot fi vizitate pâna la sfârsitul anului scolar.

Concursuri pe teme religioase pentru copii, la Scoala „Spiru Haret”

Un dar spiritual de 1 Iunie pentru elevii clasei a VIII-a

2 06 2016

 

Pentru că pe elevii claselor a VIII-a îi aşteaptă marea provocare a examenului de absolvire, au fost invitaţi să se roage pentru luminarea minţii lor şi reuşită la examen, preoţii Andrei Ioan Antal, fost profesor al Scolii Gimnaziale „Spiru Haret” Bacău şi Laurenţiu Irimia, de la Liceul cu Program Sportiv. Au fost alături de elevi diriginţii celor două clase de a VIII-a şi doamnele profesoare de română.