ANUNŢ privind desfăşurarea înscrierii copiilor în învăţământul primar pentruanul şcolar 2016-2017

25 02 2016

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BACĂU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “SPIRU HARET”

BACĂU, STR. V. ALECSANDRI, NR. 14

Telefon / Fax: 0234510441

E-mail : haretiana2013@yahoo.ro

Website:  https://scoalaspiruharetbacau.wordpress.com

Nr. 338 din 22.II.2016

 

 

ANUNŢ

privind desfăşurarea înscrierii copiilor în învăţământul primar

pentruanul şcolar 2016-2017

 

 1. Număr de clase pregătitoare alocate şcolii noastre: 3
 2. Organizarea activităţilor „Ziua porţilor deschise”Joi, 25februarie 2016, în intervalul orar: 12,00-16,00.
 3. Întâlnirea cu părinţii viitorilor elevi ai şcolii:

20 aprilie 2016, ora 17,00

 1. Criterii generale de departajare:
 • Existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului de ambii părinţi;
 • Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;
 • Existenţa unui frate/surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ.

Criterii specifice de departajare:

 • Părinţii – cadre didactice şi cei cu serviciul în şcoală;
 • Viitorii elevi care au urmat cursurile grădiniţei şcolii;
 • Bunicii cu domiciliul în circumscripţia şcolară;
 • Apropierea de locul de muncă al părinţilor/bunicilor;
 • Părinţii, foşti elevi ai şcolii.
 1. Completarea cererilor tip de înscriere şi validarea acestora:

29 februarie–18 martie 2016, de luni până vineri, în intervalul orar:

9,00-17,00, la secretariatul unității.

 1. Documente necesare înscrierii:
 • Copie certificat de naştere al copilului;
 • Copie buletin/carte de identitate părinți;
 • Adeverinţă cu vaccinările și adeverință că este apt pentru înscriere, eliberate de către medicul de familie;
 • Adeverinţă examen psihosomatic (acolo unde este cazul).
 1. Documente doveditoare pentru criteriile de departajare:
 • Copie buletin/carte de identitate cu domiciliul bunicilor;
 • Adeverinţă care să dovedească locul de muncă al părinţilor/bunicilor cu apropierea de unitatea şcolară;
 • Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2016 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare.

 

 • PĂRINŢII AI CĂROR COPII ÎMPLINESC VÂRSTA DE 6 ANI ÎN PERIOADA1 SEPTEMBRIE – 31 DECEMBRIE 2016 INCLUSIV, POT SĂ-ŞI ÎNSCRIE COPIII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ÎN CLASA PREGĂTITOARE, DACĂ DEZVOLTAREA PSIHOSOMATICĂ ESTE CORESPUNZĂTOARE.
 • Examenul psihosomatic se efectuează la unitatea noastră şcolară în urma unei programări făcute la psihologul şcolii, la telefon nr. 0749841895.

 

PREŞEDINTE COMISIE DE ÎNSCRIERE,

Gabriela VELICHE