Raport evaluare nationala Scoala Gimnaziala „Spiru Haret” Bacau

8 07 2014

MINISTERUL EDUCAŢIEI, NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BACĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “SPIRU HARET”
BACĂU,STR. V. ALECSANDRI, NR. 14
Telefon / Fax: 0234510441
E-mail : haretiana2013@yahoo.ro
Website: http://www.scoalaspiruharetbc.ro
Nr. 1565 din 3.VII. 2014

 

RAPORTUL COMISIEI DE ORGANIZARE A EVALUĂRII NAŢIONALE CLASA A VIII-A 2014
DIN CENTRUL DE EXAMEN DE LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SPIRU HARET” BACĂU
CLASA A VIII-A 2014

Comisia de Organizare a Evaluării Naţionale de la „Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău, numită prin Decizia 566 din 21.VI. 2014 a I.S.J. Bacău şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu art.10 şi 11 din Metodologia de orgnizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2011-2012, aprobată prin O.M.N. nr.4924 din 29.VIII. 2013.
În sălile de clasă unde au fost desfăşurate evaluările, cât şi în sala unde au fost preluate lucrările au fost instalate camere video care au funcţionat.
La Evaluarea Naţională au fost înscrişi şi au participat toţi cei 55 de absolvenţi ai clasei a VIII-a. Pe timpul desfăşurării eveluării, nu au fost constatate abateri disciplinare din partea membrilor comisiei sau fraude din partea elevilor.
Rezultatele obţinute de elevii noştri corespund pregătirii lor de pe parcursul anilor de studii.
Nu a fost nicio notă sub 4,00 , iar o elevă a obţinut media 10,00.

Nr.
Crt. Disciplina Număr de elevi Număr de elevi cu note cuprinse între:

10,00 9,99-9,00 8,99-8,00 7,99-7,00 6,99-6,00 5,99-5,00
1. Limba şi literatura română 55 3 29 9 8 2 4
Limba şi literatura română 55 5,45% 52,70% 16,36% 14, 54% 3,63% 7,27%
2. Matematica 55 8 15 20 5 4 3
Matematică 55 14,54% 27,27% 36,365% 9,09% 7,27% 5,45%

Din tabelul de mai sus se constată că în procent de 58,15 au fost note pente 9,00 la limba şi literatura română şi în procent de 42,81 au fost note peste 9,00 la matematică.
În ceea ce priveşte diferenţa dintre mediile obţinute de elevi în timpul anului şcoar şi cele de la evaluare, după cum se constată în tabelul de mai jos, numai la 5 elevi la matematică şi la 4 elevi la limba şi literatura română se constată o diferenţă de 1,50 de puncte.

Nr.
Crt. Disciplina Număr de Diferenţe dintre mediile anuale şi acelea de la evaluare
elevi < 0,50 < 1 < 1,50 > 0,50 > 1 >1,50 = sau

1. Limba şi literatura română 55 5 2 4 5 2 0 37
2. Matematică 55 10 8 4 1 0 1 31

La limba şi literatura română, mediile de la Evaluarea Naţională sunt egale sau aproximativ egale cu media din timpul anilor şcolari, în procent de 60 iar la matematică, în procent de 56.

Preşedinte comisie,
Livia Liliana Sibişteanu