REZULTATE EVALUARE 2020

22 06 2020

Barem de corectare Evaluare Natională 2020

15 06 2020

Bursele pentru activitatea desfasurata in sem. I

10 06 2020

Inscrieri clase pregatitoare 2020

22 05 2020

Procedura pentru activitatea elevilor în școală, începând cu 1 iunie 2020

18 05 2020

Bugetul 2020

23 03 2020

ANUNŢ privind desfăşurarea înscrierii copiilor în învăţământul primar (clasă pregătitoare) pentru anul şcolar 2020-2021

28 02 2020

 1. Număr de clase pregătitoare alocate şcolii noastre: 3
 2. Organizarea activităţilor „Ziua porţilor deschise”: 5.III.2020, în intervalul orar:    1030 – 1230.

Criterii generale de departajare:

 • Existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului de ambii părinţi;
 • Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;
 • Existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ.

Criterii specifice de departajare:

 • Viitorii elevi care au urmat cursurile preșcolare în unitatea noastră;
 • Bunicii cu domiciliul în circumscripţia şcolară(documente justificative: copie după buletin/cartea de identitate a bunicilor);
 • Părinții cu locul de muncă situat pe raza circumscripției școlare (adeverință care dovedește că locul de muncă al părintelui este în circumscripția școlară;
 • Părinţii, foşti elevi ai şcolii;
 • Completarea cererilor tip de înscriere şi validarea acestora se efectuează în două etape:
 • 4 martie – 23 martie 2020, de luni până vineri, în intervalul orar: 800 – 1600, respectiv     
 • 23 aprilie – 30 aprilie 2020 la secretariatul unității.
 • Documente necesare înscrierii:
 • Copie certificat de naştere al copilului;
 • Copie buletin/carte de identitate părinți;
 • Hotărâre de divorț (acolo unde este cazul);
 • Adeverinţă cu vaccinările și adeverință că este apt pentru înscriere în colectivitate eliberate de către medicul de familie;
 • Adeverinţă examen psihosomatic (acolo unde este cazul).

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare.

PĂRINŢII AI CĂROR COPII ÎMPLINESC VÂRSTA DE 6 ANI ÎN PERIOADA  

1 SEPTEMBRIE – 31 DECEMBRIE 2020 INCLUSIV, POT SĂ-ŞI ÎNSCRIE COPIII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ÎN CLASA PREGĂTITOARE, DACĂ DEZVOLTAREA PSIHOSOMATICĂ ESTE CORESPUNZĂTOARE.

Examenul psihosomatic se efectuează la unitatea noastră şcolarăîn urma unei programărifăcute la psihologul şcolii, la telefon nr. 0749841895.

Documente necesare, în copie: certificat de naștere copil; CI/BI părinte și adeverință de la medicul de familie precum că este apt pentru înscriere.

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ÎNSCRIERE,

Gabriela VELICHE

https://www.edupedu.ro/cat-au-voie-copiii-pe-telefoane-hans-markowitsch-neuropsiholog-nativii-digitali-pierd-capacitati-precum-calculul-avansat

22 02 2020

https://www.edupedu.ro/cat-au-voie-copiii-pe-telefoane-hans-markowitsch-neuropsiholog-nativii-digitali-pierd-capacitati-precum-calculul-avansat/?fbclid=IwAR0CMt8LQDPuk8p5VCEmucDllA-888GWC7xQDHu0_OeCuilZQ7BgNabFnWA

Activitate în cinstea Zilei de 24 Ianuarie

23 01 2020

Elevii claselor a V-a B și C au participat miercuri, 22 ianuarie 2020, la o activitate de celebrare a Unirii din data de 24 Ianuarie 1859. Activitatea a avut loc în curtea Scolii “Al. I. Cuza”, la inițiativa dl. Col. Stelian Cojocaru, președintele Asociației “Tradiții Militare Românești” și a adunat în jurul bustului domnitorului Al. I. Cuza elevi de la școala gazdă, Scoala “Spiru Haret”, Scoala “Domnița Maria”, Colegiul “M. Eminescu”, Colegiul “I. Ghica”, C. “N. V. Karpen”. După depunerea de coroane, a fost evocat momentul istoric sărbătorit, s-au cântat cântece patriotice și s-a dansat Hora Unirii.

Moș Crăciun împarte daruri

19 12 2019

,,Seara aceasta e 

Din toate serile

 Ninse de sărbători!

Cea mai aleasa și…

Până în zori de zi

Plină de colindători!”
Serbare desfășurată în sala de festivități a Liceului ,, Anghel Saligny”.  Organizatori doamnele educatoare: Panainte Codrina si Marinov Roxana